Responsring Group trademark Anno 1999

"Vi undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det - tills vi insåg att det var vi som var någon"

"Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den som håller på att göra det"

 

 

 

 

 

Responsring Group 

Vi är jurister och ekonomer, kvinnor och män, som har mångårig yrkeserfarenhet från advokatbyråer, revisionsföretag, banker, organisationer och företag. När vi, därutöver, behöver kompletterande kunskaper och erfarenheter, så har vi kontakter med experter inom en rad områden.

Responsring Group har följande huvudverksamheter:

Företag:

* Aktivt styrelsearbete - "Advisory Board"

* Medverkar vid etablering av företag i Sverige och internationellt

* Mentorer till entreprenörer

* Kontaktskapande mellan företag nationellt och internationellt

* Företagsöverlåtelser - att hitta rätt köpare respektive rätt säljare

* Företagsförvärv

* Generationsskiften och succession

* Lösa tvister i företag och mellan företag

Privatpersoner:

* Ombud och förhandlare vid kontakter med företag, banker och myndigheter.

* Lösa tvister

* Familjerätt

---------------------------

Responsring News:  http://responsringnews.responsring.se

 

 

 

 

Seminarier:

För Företag:

"Lycklig och Fri Företagare": 

(Kompetens, Mål i företaget och privat, Affärsidé, Affärsplan, Kompanjonskap, Att vara chef, Jantelagen, Människan bakom företagaren, Planering, Rådgivare, Styrelsearbete, Organisation/Medarbetare, Ekonomi-Revision, Marknadsföring, Krishantering, Förhandlingar).

Kontakt med oss:

info@responsring.com

ordförande: ingemar.drogell@responsring.com

www.ingemardrogell.com

 

 

Ni som har kontakt med Responsring  - lämna gärna ett bidrag direkt till hjälporganisationer som ex. Ecpat, Amnesty, Green Peace, Läkare utan gränser, Frälsningsarmén, Rädda Barnen, Rotarys läkarbank, Barncancerfonden - eller vilken organisation just ni vill stödja. Behoven är ju oändliga.